Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach

Mapa serwisu | Wersja graficzna
 

Podstawa prawna 

język migowywydruk do pliku pdf

Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach (dalej ZSS) jest samodzielną jednostką prowadzoną przez miasto Gliwice.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
ZSS kształci i wychowuje uczniów kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.
W realizacji swoich zadań szkoła respektuje przepisy prawa określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
Szkoła posiada Statut Szkoły.
Kształcenie uczniów odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  o realizacji podstawy programowej; szkoła posiada, a dyrektor dopuścił do użytku Programy Nauczania i Podręczniki Szkolne.

Podstawa prawna wraz z aktami założycielskimi Zespołu Szkół Samochodowych, oraz szkół wchodzących w skład zespołu, określona jest w następujących dokumentach:
 • Zarządzenie Nr 36 Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 30 stycznia 1953 r. w sprawie otwarcia i przekształcenia szkół zawodowych podległych Ministerstwu Transportu Drogowego i Lotniczego przenoszące z Bytomia do Gliwic siedzibę Technikum Drogowego i przekształcające je w Technikum Samochodowe w Gliwicach.
 • Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 1971 r. Nr SZ2-0141-131/71 w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego w Gliwicach pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 1.
 • Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego Katowickiego z dnia 18-go września 1974 roku Nr KS-Z-023/184/74 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Gliwicach na Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach.
 • Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Katowicach nr KO-OR-O-401-A/34/92-WO nadająca imię patrona i ustalająca nazwę Szkoły w brzmieniu: Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach
 • Uchwała Nr XXXV / 812 / 2002 RADY MIEJSKIEJ w Gliwicach z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach oraz przekształcenia niektórych szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach w szkoły ponadgimnazjalne.
 • Uchwała Nr XXI / 559 / 2004 RADY MIEJSKIEJ w Gliwicach z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zmian w Zespole Szkół Samochodowych w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kilińskiego 24a.
 • Uchwała Nr XLI / 1024 / 2006 RADY MIEJSKIEJ w Gliwicach z dnia 27 kwietnia 2006 r w sprawie założenia Technikum nr 7 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 24a oraz włączenia zakładanej szkoły do Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota".

  Załącznik nr 1 - Akt założycielski Technikum nr 7
  Załącznik nr 3 - aktualna treść Aktu założycielskiego ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach.
 • UCHWAŁA NR XXIV/612/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe
 liczba odsłon strony: 4 439 
Logo Samorządu Gliwice

Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach, 44-122 Gliwice ul. Kilińskiego 24a (Trynek)

tel. 32 2314911, faks 32 2314911

sekretariat@zss.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespołu Szkół Samochodowych im. Gen .Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP